Co je to vlastně šikana?

Šikana - téma o kterém se často nemluví, ale mělo by.

Šikana - téma o kterém se často nemluví, ale mělo by.

Šikana je velmi vážná a pokud k ní dojde, měla by se řešit. Ale bohužel spousta lidí neví, jak se k tomuhle problému stavět. Často neví ani, kam si zajít pro pomoc.

Tenhle článek vám vysvětlí, co je a není šikana a jak ji řešit. A dá vám také pár důvodů, proč je potřeba ji řešit. 

Věřte, že nejste slabí, ale jste silní. Dokážete se bránit a porazit tenhle problém.

Co se vlastně pod pojmem šikana rozumí?

Jsou to veškeré situace, kdy někdo psychicky nebo fyzicky ubližuje druhé osobě, jako je například kopání, bití, braní a ničení věcí, vymáhání, pomlouvání, nadávání atd.

Kdo nejčastěji šikanuje? A jaký k tomu má důvod?

Většinou je to nějaký článek skupiny, který si myslí, že je silnější a nejlepší. Často se jedná o děti, které pocházejí z chladného rodinného prostředí, bohaté, či chudé rodiny. Samozřejmě mohou také šikanovat děti z normálních poměrů. 

Mezi nejčastější důvody šikanování se řadí špatné vztahy s okolím, vybití si vzteku na ostatních, zalíbení se kamarádům (dítě se snaží dostat do nějaké party), řešení vlastních problémů.

Ale nikdo nemá právo na to šikanovat druhé a jakkoliv jim ubližovat.

Kdo bohužel stojí na straně oběti a potýká se s tímhle problémem?

Často jde o dítě, které je v něčem jiné než ostatní. Může to být například kvůli barvě vlasů, rase, váze, vzhledu. Tyto oběti často bývají nejslabšími články kolektivu, třeba děti ze sociálně slabých rodin nebo děti z rozvedených rodin.

Součástí tohoto problému není jen šikanující a šikanovaný, ale důležitou roli hrají i svědci. Svědci se často bojí zakročit, říct něco, bojovat proti tomu. Často se nechtějí angažovat a mají strach se zastat oběti. V horším případě jsou dokonce i na straně agresora, pomáhají mu a podporují ho.

Ale svědci by se neměli bát mluvit. Měli by se snažit v sobě najít odvahu a říct, co se děje, že je někomu ubližováno a snažit se mu nějak pomoci.

 

A na závěr pár rad pro ty, kteří se s tímto problémem potýkají.

Nesmiřujte se s tím. Vše se dá vyřešit. Pokud tě někdo slovně napadá, nereaguj na to. Když uvidí, že to s tebou nic nedělá, tak s tím možná po chvíli sami od sebe přestanou. Pokud ne, nebo by ti to bylo čím dále víc nepříjemné, svěř se někomu - rodičům, kamarádovi, učitelovi, naší paní psycholožce.

Je-li ti fyzicky ubližováno, zkus co nejdříve najít v sobě samém odvahu a svěř se s tím někomu. Určitě ti pomůže a vyřeší se to.

Hlavně se neboj a bojuj!