Exkurze do dětského domova na Sýpkách

Dne 7. března se žáci našeho gymnázia vydali, v rámci společenskovědního semináře, na návštěvu do dětského domova.

Exkurze

Dne 7. března se žáci našeho gymnázia vydali v rámci společenskovědního semináře na návštěvu do dětského domova. Během exkurze se žáci seznámili s fungováním zařízení, i legislativou s tím spojenou. Exkurze přinesla mnoho nových poznatků a vyvrátila některé mýty o dětských domovech. Na začátku paní ředitelka dětského domova přivítala naše žáky a obeznámila je s fungováním instituce. Představila jim systém, který zajišťuje péči o děti, a to až do 26 let, po dobu jejich studia. Studenti vysokých škol nejsou v dětských domovech jen výjimky, ale jsou poměrně běžnou součástí dětských domovů v České republice. Objasnila rovněž, jak funguje kolektiv tak věkově rozmanitý a na první pohled nedružitelný. Na závěr vysvětlila, jakou roli v celém procesu hraje OSPOD, soud, psychologové, školy a školky, které jejich děti navštěvují. 

Žáci moc děkují za tuhle možnost, bylo to něco jiného než jen povídání si o tomhle tématu ve škole.