Exkurze do Osvětimi a Krakova

Dne 31.10. se naše škola vydala na dějepisnou exkurzi do koncentračního tábora Osvětim.

Exkurze

Historie

Dne 31.10. se naše škola vydala na dějepisnou exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Po několika hodinové cestě, nedaleko za hranice k našim polským sousedům, jsme dojeli na místo. Před námi byla prohlídka koncentračního tábora Auschwitz I., kde nás průvodce obeznámil s drsným životem v táboře a nelidských podmínkách vězňů. Byli jsme provedeni celým táborem, tzn. ubikacemi, ubytováním dozorců, mučírnou, plynovou komorou a přilehlým krematoriem, kde se pálily ostatky vězňů. Poté jsme se přesunuli do asi 2 kilometry vzdáleného tábora Auschwitz II.–Birkenau. Tato část tábora nebyla stavěna, aby vydržela mnoho let, a tak zde naleznete už jen komíny a pár zrekonstruovaných domů, které slouží jako muzeum válečných hrůz. Po shlédnutí této temné části dějin jsme se vydali na cestu do Krakova. Bývalé hlavní město oplývá řadou památek. Navštívili jsme hrad Wawel a historické centrum, kde se všichni rozprchli na nákupy a individuální prohlídku pamětihodností v okolí. Čas odjezdu nastal s příchodem tmy a po náročném dni plném chození jsme se vydali k domovu.