Formy a typy šikany

Jaké jsou formy a typy šikany? A co jaká forma a typ obsahují?

Formy a typy šikany

Formy šikany

1. Šikana podle typu agrese/ prostředku týrání

Fyzická šikana/agrese

- agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě předměty, kterými učiní útok (baseballová pálka, batoh, nůž, apod.)

Slovní šikana a zastrašování

- agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, nebo se jí vysmívá

Psychická šikana

- člen skupiny se necítí dobře, je neoblíbený a není uznáván; ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se sním, pomlouvají ho, spořádají proti němu intriky, dělají na něj různé legrácky.

Smíšená šikana

- spojení fyzické a psychické šikany dohromady

Kyberšikana

- prostřednictvím elektronické komunikace (útoky pomocí e-mailů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky, apod.)

 

2. Šikana podle věku a typu instituce

Šikana mezi předškoláky, žáky prvního a druhého stupně, učni, gymnazisty, mezi vysokoškoláky

Šikana v práci

Šikana mezi vězni

 

3. Šikana z genderového hlediska

 Chlapecká a dívčí šikana

- je velký rozdíl mezi šikanou chlapců a šikanou děvčat

- chlapci většinou volí fyzickou šikanu, děvčata spíše psychickou šikanu

- dívčí šikana je více promyšlená, zatímco chlapecký šikana je unáhlená

Homofobní šikana

- je to speciální druh šikany

- nemusí to být primárně lesba, gay, bisexuál, ani transgender (LGBT + osoby)

- například typické jsou nadávky „buzerant“ apod., které jsou často zaměřeny na osoby v kolektivu, které se něčím odlišují, nebo do něj nezapadají

- tato šikana nepřímo ovlivňuje LGBT + osoby, ve kterých vytváří pocit méněcennosti a vyloučení ze společnosti

Šikana chlapců vůči děvčatům

Šikana děvčat vůči chlapců

 

4. Šikana odehrávající se ve školách s různým způsobem řízení

 

5. Šikana podle speciálních vzdělávacích potřeb aktérů

Šikana neslyšících

Šikana nevidomých

Šikana tělesně postižených

 

Typy šikany

1. Školní šikana

Šikana ve škole není novinkou. Dochází k nárůstu počtu případů šikany, nárůstu brutality a rafinovanosti naopak klesá věk aktérů šikanování. Nově se objevuje šikanování učitele. Ve své zárodečné formě je šikana přítomna prakticky na všech školách. Šikanování většinou neprobíhá cestou ze školy či do školy, ale v prostorách školy (v šatnách, na záchodech a všude tam, kde jsou děti bez dozoru). Problémem zachycení šikany je jejich skrytost, neochota některých učitelů a ředitelů přiznat výskyt šikany, ale i rozdílné chápání toho, jaké chování už je možné za šikanu považovat.

Šikana se nevyhýbá ani středním školám, může se objevit i na vysokých školách. Výrazněji na učilištích. Ve všech případech však šikana snižuje, pokud přímo neznemožňuje, pedagogické působení školy. Výchovný i vzdělávací efekt je v takových skupinách nulový.

 

Šikanovaný učitel

Stále častěji se obětí šikany stávají učitelé. Útoky ze strany žáků jsou mnohdy důvodem toho, že učitelé uvažují nad odchodem že školství.

 

2. Šikana na pracovišti

Mobbing

Označuje nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti. Charakteristické je skrytost, rafinovanost a zákeřnost. Za mobbing lze považovat pouze chování, které se objevuje alespoň 1x týdně po dobu minimálně 6 měsíců. Někdy mezi mobbing můžeme zařadit také sexuální obtěžování na pracovišti.

Bossing

Je to druh mobbingu specifický tím, že šikany se dopouští nadřízený pracovník. Příčinnou bossingu může být strach o vlastní pracovní pozici, obavy, že by ho mohl nahradit jeho podřízený. Spouštěčem může být tlak ze shora, kdy vedoucí pracovník na podřízeného přenáší frustraci z vlastního neúspěchu.

Staffing

Jedná se o šikanu ze strany podřízeného k nadřízenému.

 

3. Šikana v armádě

Obětmi vojenského šikanování jsou nováčci, od nichž se očekává podřízení služebně starším. Šikana má často charakter rituálu. Málokdo je ochoten přerušit tento řetězec rituálu.